Vítáme Vás na stránkách Výzkumného ústavu balneologického!

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. (VÚB) působí od roku 2011 jako veřejná výzkumná instituce - oborové výzkumné centrum se specializovanou činností v oblasti balneologie.

Jedná se o vědeckovýzkumné pracoviště s regionální, celorepublikovou i zahraniční působností.Our English Presentation

Rozhovor zástupců VÚB s Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefanem Kassayem, DrSc.
 

AKTUÁLNĚ

VÚB vydal
II. rozšířené vydání
publikace Budoucnost lázeňství
Více informací v oddíle Publikační činnost.

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013