• Z Rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT ČR

  Právní forma:

  Veřejná výzkumná instituce

  IČ:

  86652061

  Sídlo:

  Prosek 174
  41119 Mšené-lázně

  Zřizovatel:

  Obec Mšené-lázně, IČ:00264083

  Stav subjektu:

  Aktivní subjekt

  Datum zápisu:

  6. 6.2011  Hlavní činnosti

  Hlavní činností Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i., (dále jen VÚB, v. v. i.) je základní i aplikovaný výzkum v oblastech balneomedicíny, balneoterapie, balneotechniky, balneoekonomiky, balneoinformatiky a v oborech souvisejících, uskutečňovaný v rámci regionu, ale i mimo něj. VÚB, v. v. i., dále zajišťuje zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi.


  Další činnosti

   - Získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací
   - Vydávání vědeckých publikací
   - Poradenská a popularizační činnost
   - Pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů

  Další činnosti jsou  vykonávány za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů.
   - Projektování a analýzy v oboru Standardů léčebné péče a v oboru informatiky ve zdravotnictví
   - Odborné znalectví v oboru balneologie a přírodních léčivých zdrojů
  Další činnosti jsou  je vykonávány za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů.  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013