• Slovo zakladatele

  VÚB, v. v. i.  navazuje svojí činností na Výzkumný ústav balneologický s. p., který byl zrušen a ukončil svoji činnost v r. 1992, přestože v oboru základního i aplikovaného výzkumu dosahoval významných výsledků a získal velkou prestiž na evropské úrovni.

  Zvolená forma VÚB jako veřejné výzkumné instituce zajišťuje pro nově založený, moderní výzkumný ústav otevřenou a transparentní pozici, společensky uznávanou, prestižní a svým způsobem i s nadčasovou a moderní koncepcí činnosti.

  K naplnění náročného záměru založení a prosazení VÚB ve stávajících podmínkách omezených zdrojů v lázeňství je zapotřebí podpořit činnost ústavu spoluprací s oborovými státními institucemi a privátními subjekty a se zařízeními v navazujících oborech.

  Mšené-lázně, jako člen Sdružení lázeňských míst, bude nadále hledat podmínky pro aktivní spolupráci s každou státní nebo privátní institucí, a to od úrovně prosté výměny informací, poradenství a konzultací až po realizace zahraničních projektů a zřizování regionálních poboček VÚB, které budou napomáhat při realizaci úkolů základního i aplikovaného výzkumu a  podílet se na odborných projektech v oboru balneologie.


  Ing. Josef Bíža
  starosta obce Mšené-lázně
  6. 6. 2011
  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013