Contact us

Headquaters: Prosek 174, 411 19  Mšené-lázně, Czech Republic

Branch: Nádražní 208/5,351 101 Františkovy Lázně, Czech Republic

Premises: Martiněves 51, 411 19 Mšené-lázně, Czech Republic

Phone: +420 606 623 666

Email: balneologie@balneologie.euwww.balneologie.eu
    


Position on the map...
 
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013