• O nás

  VÚB - Výzkumný ústav balneologický - zřízen 6. 6. 2011 jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) podle zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích.

  Výzkumný ústav balneologický je oborové výzkumné centrum se specializovanou činností v oblasti balneologie a zdravotnictví. Jedná se o vědeckovýzkumné pracoviště s regionální, celorepublikovou i zahraniční působností.  Mise

  Přispívat k rozvoji balneologie, zvyšování kvality lázeňské péče a konkurenceschopnosti lázní v národním i nadnárodním měřítku. Vedoucím přístupem vědecké a výzkumné práce je využití medicíny založené na důkazech(EBM), tj. klasické západní medicíny a medicíny založení na informacích (IBM), tj. komplementární a integrativní medicíně.  Vize

  Stát se vůdčím výzkumným pracovištěm v oboru balneologie v ČR, ale i v Evropě. Jedinečné know-how mikro a nano bublinných pokročilých technologií uplatňovat ve spolupráci a partnerství s balneologickými a zdravotnickými subjekty v tuzemsku i v zahraničí, zejména v sousedních státech a vybraných destinacích ve střední a východní Evropě a v Asii.
  Vedení VÚB, v. v. i.

  Ředitel ústavu
  Ing. František Och

  Rada ústavu
  Ing. František Och, předseda
  MUDr. Ľubomír Mankovecký, CSc., místopředseda
  Ing. Josef Bíža
  RNDr. Ondřej Mráz
  prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
  Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
  RNDr. Jiří Schlanger

  Dozorčí rada ústavu
  Rostislav Lariš, předseda
  Ing. Lukáš Kulaviak, PhD
  Mgr. Roman Marek
  Bc. Eliška Spejchalová

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. hodlá v rámci své výzkumné a vědecké činnosti:

  - navázat na činnost Výzkumného ústavu balneologického s. p. (VÚB s. p.), založeného v r. 1952 a zrušeného r. 1992, který po dobu svého působení nezastupitelně napomáhal k rozvoji balneologie v ČR a k prezentaci kvality českého lázeňství v zahraničí,

  - aplikovat významné vědecké poznatky na základě Medicíny založené na důkazech (EBM)a na základě medicíny založené na informacích (IBM) pro klinickou praxi, lázeňskou léčebnou péči, ochranu zdraví občanů a vyšší kvalitu života,

  - popularizovat výsledky vědy a výzkumu v oblasti balneologie doma i v zahraničí a vnášet je do praxe státního i soukromého sektoru,

  - rozvíjet a inovovat vzdělávání a informovanost občanů o kvalitě a nenahraditelnosti lázeňské léčebné péče a o unikátnosti přírodních léčivých zdrojů v ČR,

  - podílet se na podpůrných programech a grantech v ČR, EU i v zahraničí,

  - realizovat projekty obchodního, ekonomického a personálního modelu lázní, zdravotních a zdravotně sociálních institucí.

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013