• Aktuální výzkum

    Strategický projekt Národní Centrum Kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologiehlavní řešitel RNDr. Jiří Schlanger, pobočka Františkovy Lázně. Bližší info zde...

    Strategický projekt inovace balneologie na pricipu mikro a nanobublinných technologií s účinky na kožní onemocnění hlavní řešitel MUDr. Ľubomír Mankovecký, CSc. Bližší info zde...

    Společné aktivity Exon a VÚB - Účast na platformě: Digital Health Platform Ústecký kraj, referenční místo Evropského Inovačního partnerství pro Aktivní a Zdravé Stárnutí, Och, Svoboda, Zubina, Mankovecký. Bližší info zde...

    Projekt Klinické hodnocení účinku přístroje SOMA.S u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD),Mankovecký, Závorková, Och, Plíhalová, Zubina, Svoboda. Bližší info zde...


    Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013