• Operační programy

  Na této stránce jsou zveřejňovány projekty, které Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. (dále jen VUB) získal ve výzvách OP

  Neinvestiční dotace na projekt "Příprava žádosti o dotaci na Strategický projekt inovace balneologie na principu mikro a nano-bublinných technologií s účinky na kožní onemocnění", TREND, TAČR, 5.V.


  Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

  Neinvestiční dotace na projekt „Strategický projekt Národní centrum kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie“.

  Hlavním cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu pod názvem Národní centrum kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie na základě koncentrace výzkumných kapacit žadatele Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. a dalších žadatelů - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha, Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií. Tato základna bude pevně orientována na praxi v oboru mikro a nanobublinných technologií. Dalších 5 uchazečů ze spolupracující praxe jsou žadateli na úrovni MSP. Jsou to například HS Project spol. s r.o., Léčebné lázně Lázně Kynžvart atd.


  Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.


  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013