• Dokončený výzkum

  Projekt dalšího postupu realizace aplikovaného výzkumu využití technologií mikrobublinných koupelí pro léčebnou podporu vybraných onemocnění, především atopický ekzém a psoriáza, a to u dětské i dospělé populace. Och, Šašková, Mankovecký, Kulaviak, Knedlíková, Zubina, Plíhalová, odborný garant - MUDr. Jaroslav Hoffman. SPA Studio s.r.o., VUB 2023. Bližší info zde...

  Úvodní preklinická analýza balneologického účinku mikrobublin na kožní onemocnění dětských pacientů, především typu atopický ekzém a psoriáza , Och F., Ludvík J., Šašková D., Mankovecký Ľ., Kulaviak L., Knedlíková V., Zubina P., Janů jr. M., Plíhalová D., odborný garant - MUDr. Jaroslav Hoffman. Bližší info zde...

  Případová studie Programu KOLLER MILK, Och, Mankovecký, Zubina , Plíhalová, VUB 2020. Bližší info zde....

  Vstupní studie: Identifikace možností a postupů preklinické analýzy a klinického hodnocení programu KOLLER MILK, Och, Mankovecký, VUB 2019. Bližší info zde...

  Studie vlivu SOMA.S na změny kondice pracovníků a pracovnic, pilotní case-cohort epidemiologická studie Och, Mankovecký, Zubina, Khoderová, Janů jr., Plíhalová, VUB 2020. Bližší info zde....

  Inovace inteligentního terapeutického přístroje – SOMA.S1 MPO na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 8.1.2021 v rámci Výzvy Inovační vouchery – VI. výzva (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, rozhodlo v č. j. MPO 93023/21/61200/42 o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Inovace inteligentního terapeutického přístroje – SOMA.S1“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024831.
  Och, Kejdana, Mankovecký, Závorková, Zubina, Janů jr., Plíhalová, VUB 2021. Bližší info
  zde....
  Sociální, kulturní a technické aspekty udržitelného rozvoje rekultivované krajiny po těžbě , Prof. J. Barták, DrSc, Och, Mankovecký. Bližší info zde...

  Systematická rešerše ke klinickému hodnocení účinků vybraných přírodních léčivých zdrojů na artrózu kolenního kloubu, Lubomír Mankovecký, excelentní tým VÚB pro rozvoj lázeňství, 2015 a 2016.

  Project of initial Feasibility study„The development of the administrative regions associated at DIAM (Lamie, Istiea-Edipsos, Molos-Ag.Konstantinos-Kammena Vourla, Makrakomi-Sperchiada, Sofades, Trikala) through the rehabilitation of medical spas. Basic Vision: By the development of municipalities and businesses to reduce unemployment and increase the quality of life in “the Region of health and prosperity”. Zpracováno pro spolupracující platformu: DIAM, Hellenic Republic – Sdružení lázeňských míst, Czech Republic, 2016 – 2017

  Popis a hodnocení konceptu lázeňského resortu Pasohlávky (Pálava Resort s využitím podkladů od společnosti Thermal Pasohlávky, 2016, nebylo publikováno na základě smlouvy o důvěrnosti.

  Projekt RIS3L ÚK – Strategie výzkumu lázeňství v Ústeckém kraji, VÚB v.v.i., 11. 2013 detaily viz zde...

  Vize z projektu RIS3L ÚKInovační rozvoj tradičních technologií lázeňské péče využívajících přírodní léčivé zdroje. Používá především poznatky medicíny založené na důkazech. Hlavní strategický cíl obhájit roli českých lázní jako důležitého prvku efektivnosti primární preventivní péče a rehabilitace.

  Georgia Health Resort Development and Support by the Czech Republic - Revitalizační projekt gruzínského lázeňství v rámci české rozvojové pomoci zaměření především na přírodní léčivé zdroje typu termy a sopečná bahna a na možné geotermální využití. Významnou částí byla doporučení k úpravám legislativy a ke strategii rozvoje a vzdělávání), ČRA MZV ČR.(2012-2013)

  Studie Úspory energií v lázeňství a zdravotnictví, VÚB v.v.i., interní publikace září 2014, 28 stran

  Výzkum vhodného léčebného plánu KK a Bederní Páteř, Lázně Mšené a. s. ve spolupráci s VÚB v.v.i., Mšené-lázně 2009 – 2010, aktualizace 2014, publikace dostupná na www.balneologie.eu

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013