• Strategie VÚB

  VÚB v.v.i. navazuje svým založením i strategií na v r. 1992 zrušený Výzkumný ústav balneologický s.p., který byl založen v roce 1952, a který po dobu své činnosti velmi napomohl rozvoji československého lázeňství na vědeckém podkladu a získal prestižní postavení doma i v zahraničí.

  Strategie VÚB vychází z vlastní prognostické studie Budoucnost lázeňství vydané v roce 2018. Prognóza byla sestavena s časovým horizontem 15 let,tj. od roku 2018 do roku 2033. Strategie VÚB nepokrývá celé široké spektrum VaV témat v lázeňství. V oblasti balneologie a navazujících zdravotnických oborech se VÚB orientuje na původní význam pojmu balneologie ve smyslu léčení vodou. Mikro a nanobublinné koupelové know-how reprezentuje TOP znalostní úroveň ve světě. Dosavadní výsledky předběžného výzkumu v oblasti podpory léčení vážných kožních onemocnění jsou východiskem pro rozsáhlé zkoumání na desítky let.

  Strategie VÚB v oblasti prevence a rehabilitace podporuje a bude se dále šířeji zabývat zkoumáním a technickým rozvojem (R&D) některých léčebných resp. léčitelských technik

  Strategie VÚB se tedy opírá o dva základní pilíře přístupu:
  1. Přístup Medicíny Založené na Důkazech - EBM (Evidence Based Medicine) využívaný převážně západní klasickou     medicínou v Evropě a USA.
  2. Přístup Medicíny Založené na Informacích – IBM (Information Based Medicine). Jedná se o přístup popisovaný     sporadicky v posledních deseti letech. Kombinující přímé a nepřímé důkazy s technikami, které nelze dostatečně     popsat kauzální souvislostí aplikace a výsledku. Tento přístup je využívaný především Komplementární a     Integrativní Medicínou (dříve Alternativní medicínou).

  Oba přístupy se ve světě vzájemně prolínají a doplňují, např. Klasická medicína s Tradiční čínskou nebo indickou Medicínou. Ne všechny léčebné intervence prezentujících se jedním nebo druhým přístupem jsou křišťálově průhledné. Zvláště 2. přístup bývá snáze používán hraničně s legálností. V České republice jsou ke škodě věci často vzájemně napadány s nižší úrovní snahy po vzájemném porozumění nebo dokonce po spolupráci.

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013