• Otevřená platforma pro pokročilé mikro a nanobublinné technologie

    Veřejná prezentace na téma Otevřená platforma pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie na MSV Brno ze dne 9. listopadu 2021

    Otevřená platforma pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie (dále jen Platforma), 11 účastníků (3 zakladatelé, 8 registrovaných účastníků). Platforma je otevřena i možným dalším účastníkům, především z oblasti fondů kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, případně nadačním a podpůrným fondům, subjektům výroby a obchodních služeb, na základě podpisu Veřejného prohlášení o vůli spolupracovat na přípravě projektu Národního centra kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie, kteří budou registrováni Platformou. Registrace účastníka se řídí jednacím řádem Platformy. Hlavním cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu pod názvem Národní centrum kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie na základě koncentrace výzkumných kapacit žadatele - Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i., a dalších žadatelů - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha, Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií. Tato základna bude pevně orientována na praxi v oboru mikro a nanobublinných technologií. Dalších 5 uchazečů ze spolupracující praxe jsou žadateli na úrovni MSP. Jsou to např.: HSproject spol. s r. o., Léčebné lázně Lázně Kynžvart, a další.    Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013